E, S of K? Is er geen peil op te trekken?

E, S of K? Is er geen peil op te trekken?

De EPB-eisen (Energieprestatie en Binnenklimaat) worden steeds belangrijker bij een nieuwbouwwoning. Ze zijn opgebouwd rond verschillende peilen en hoe lager die zijn, hoe beter voor jouw woning. In deze blog leggen we je graag uit wat ze allemaal betekenen.

E-peil

Het E-peil geeft de algemene energieprestatie van je woning weer en toont dus hoeveel energie ze verbruikt. Hoe lager het E-peil, hoe beter voor je woning. Zo heeft je woning minder energie nodig voor verwarming en voor sanitair warm water. Op basis van het E-peil wordt ook het EPC (energieprestatiecertificaat) van je woning opgemaakt. Het wordt er ook op vermeld.

Let er wel op dat het E-peil geen exacte voorspelling is voor het energieverbruik van je woning. Veel hangt immers af van de individuele toestellen die je koopt of van hoe energieverspillend of -besparend je bent als bewoner (toestellen op stand-by, veel lichten aanlaten, …).

Energieprestatiecertificaat - dit wordt op basis van je E-peil opgemaakt

S-peil

Naast de globale energieprestatie van je woning is er ook de energie-efficiëntie van de bouwschil (buitenmuren, ramen, dak en vloeren). Vroeger had je daarvoor, onder andere, het K-peil, maar sinds 2018 wordt die waarde uitgedrukt aan de hand van het S-peil. Voor de berekening worden zowel de energetische winsten als de verliezen samengevat in één getal. Ook daarbij geldt het principe: hoe lager, hoe beter. Tot 2022 ligt de norm voor nieuwbouwwoningen op S31. Daarna daalt hij tot S28.

Man steekt isolatie in het dak

Onder andere de gebouwvorm en het ruimtegebruik zijn erg belangrijk om het S-peil te bepalen. Als je nieuwbouwwoning efficiënt omgaat met ruimtegebruik en er niet te veel dakkapellen of oversteken zijn, komt dat je S-peil zeker ten goede. Hoe efficiënter de vorm, hoe minder energie er immers nodig is om de temperatuur op peil te houden.

Met de info hierboven weet je ook van welk hout pijlen te maken wanneer de E- en S-peilen weer op je afgevuurd worden. Contacteer zeker Kijk & Bouw voor een energiezuinige en -efficiënte houtskeletwoning.

test